Gminne Ognisko Dziecięco-Młodzieżowe "Tęcza"
ul. Kościelna 2
05-830 Nadarzyn
tel. (22) 739 73 11
ognisko@nadarzyn.pl
Filia: Młochów
ul. Mazowiecka 5A
tel. (22) 729 90 47
tecza.mlochow@wp.pl

Kadra


Krystyna Masłowska – od 2006 roku dyrektor GODM Tęcza, pedagog. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Pedagogiki. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu prawa pracy (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski) oraz organizacji pomocy społecznej (Uniwersytet Warszawski Instytut Polityki Społecznej). Posiada również tytuł specjalisty pracy socjalnej.  Od 2011 roku przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Gminy Nadarzyn. Członek  Powiatowego Zespołu ds. Wdrażania Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. Od 2013 pełni funkcję Pełnomocnika Wójta ds. uzależnień. Pomysłodawczyni m.in. Nadarzyńskich Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia.

Agata Sierputowska – specjalista ds. opiekuńczo-wychowawczych,  pedagog. Pracę w GODM „Tęcza” rozpoczęła w 2006 r. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Ostatnio ukończone studia: Terapia pedagogiczna z edukacją daltońską i elementami systemu Marii Montessori. Od 2015 członek Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  Od 2016 roku pełni funkcję przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nadarzynie.

Martyna Szwed – wychowawca; psycholog. Absolwentka Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania. Swoją pracę zaczynała w filii w Młochowie a następnie przeszła do Tęczy w Nadarzynie, gdzie pracuje do dziś. Członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nadarzynie. Motto życiowe: „Tylko szczęśliwy człowiek może innych obdarzyć szczęściem” Phil Bosmans.

Marzena Latoszek – wychowawca w GODM Tęcza w Młochowie; instruktor rękodzieła artystycznego w Nadarzyńskim Ośrodku Kultury, instruktor strzelectwa sportowego przy Gminnym Ośrodku Sportu; kierownik i wychowawca kolonijny. Z młodzieżą pracuje już od wielu lat (zaczęła przed 2000 rokiem, czyli w zeszłym wieku). Prowadzi również grupę Oazową przy Parafii w Kostowcu. Uwielbia swoją pracę.

Danuta Strzelczyk-Żyta – wychowawca w GODM Tęcza w Młochowie. Były pracownik IHAR-PIB Oddział Młochów. W Instytucie  pracowała w laboratorium i prowadzi kolekcję in vitro roślin ziemniaka. Tak hoduje  się rośliny, aby nie porażały się chorobami od innych roślin i można je zachować przez wiele lat, a następnie wykorzystywać do badań.
Dodatkowo od kilku lat pracuje z dziećmi i młodzieżą, co sprawia jej dużą radość. Pracę z młodzieżą zaczynała jako instruktor w Nadarzyńskim Ośrodku Kultury w Nadarzynie, Ośrodku Socjoterapeutycznym ,,Michael" przy Kościele Parafialnym w Młochowie i w Świetlicy NOK w Młochowie. Lubi czytać książki biograficzne, jeździć na rowerze i oglądać sztuki w teatrze.


Zobacz również:

O Ognisku
Początki GODM Tęćza
Kadra


 


© Gminne Ognisko Dziecięco-Młodzieżowe "Tęcza"

Projekt i realizacja: 10M