Placówka wsparcia dziennego
"Ognisko Tęcza"

ul. Kościelna 2
05-830 Nadarzyn
tel. (22) 739 73 11
ognisko@nadarzyn.pl
Filia: Młochów
ul. Mazowiecka 5A
tel. (22) 729 90 47
tecza.mlochow@wp.pl

Apel Komisariatu Policji w Nadarzynie 

Szanowni Państwo!

 

W ostatnim czasie coraz częściej dochodzi do oszustw metoda na tzw. "wnuczka" lub "policjanta". Sprawcy oszustw podczas rozmowy telefonicznej podszywają się pod wnuczka, innego krewnego, znajomego osoby bliskiej lub funkcjonariusza publicznego, a następnie proszą o wsparcie finansowe spowodowane nagłym zdarzeniem losowym lub trudną sytuacją życiową. Podczas rozmowy zaznaczają, że nie mogą odebrać pieniędzy osobiście, proszą o przekazanie ich swojemu "znajomemu". Zaraz po zakończonej rozmowie, dzwoni kolejna osoba, często podszywająca się pod policjanta operacyjnego lub funkcjonariusza Centralnego Biura Śledczego, oświadczając że zajmuje się rozpracowywaniem grupy oszustów. Osoba ta instruuje potencjalnego poszkodowanego jak ma dalej postępować i poleca przekazać pieniądze oszustowi, który następnie ma zostać zatrzymany, a pieniądze niezwłocznie zwrócone prawowitemu właścicielowi, co nigdy nie ma miejsca. Ofiarami tych przestępstw są głównie osoby starsze, zamieszkujące samotnie, które są zbyt ufne.

 

Aby nie stać się ofiarą oszustwa APELUJEMY DO PAŃSTWA O OSTROŻNOŚĆ I ROZSĄDEK W KONTAKTACH Z OSOBAMI NIEZNAJOMYMI. PAMIĘTAJMY, ŻE FUNKCJONARIUSZE NIGDY NIE POPROSZĄ O PRZEKAZANIE PIENIĘDZY OSZUSTOWI LUB PRZELANIE ICH NA KONTO W RAMACH POMOCY W DZIAŁANIACH POLICYJNYCH. APELUJEMY RÓWNIEŻ ABY NIE PRZEKAZYWAĆ PIENIĘDZY OSOBOM, KTÓRYCH NIE ZNAMY.

 

W przypadku zetknięcia się z próbami dokonania tego typu oszustw prosimy o kontakt z Komisariatem Policji w Nadarzynie dzwoniąc pod numer 22 729 81 77 lub numer alarmowy 112.

 

Komendant
Komisariatu Policji
w Nadarzynie
(-) nadkom. Dariusz Jeż

 
 


© Gminne Ognisko Dziecięco-Młodzieżowe "Tęcza"

Projekt i realizacja: 10M