Gminne Ognisko Dziecięco-Młodzieżowe "Tęcza"
ul. Kościelna 2
05-830 Nadarzyn
tel. (22) 739 73 11
ognisko@nadarzyn.pl
Filia: Młochów
ul. Mazowiecka 5A
tel. (22) 729 90 47
tecza.mlochow@wp.pl

Klauzula informacyjna dla uczestników konkursu plastycznego "Sen o wolności"KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU PLASTYCZNEGO „SEN O WOLNOŚCI”

 

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, że

Administratorem Państwa danych osobowych jest  Gminne Ognisko Dziecięco-Młodzieżowe „Tęcza” z siedzibą w Nadarzynie  przy ul. Kościelnej 2 , 05-830 Nadarzyn, zwany dalej Administratorem.

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD) : rodo@nadarzyn.pl

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji określonej sprawy i nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art.6 ust.1 a/b/c/d/e.

Podanie danych jest dobrowolne , lecz niezbędne do zrealizowania sprawy, w przypadku niepodania danych niemożliwa jest realizacja celu.

Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Państwa dane osobowe będą przechowywane w czasie niezbędnym do realizacji celu, przez czas określony w szczegółowych przepisach prawa.
 


© Gminne Ognisko Dziecięco-Młodzieżowe "Tęcza"

Projekt i realizacja: 10M