Placówka wsparcia dziennego
"Ognisko Tęcza"

ul. Kościelna 2
05-830 Nadarzyn
tel. (22) 739 73 11
ognisko@nadarzyn.pl
Filia: Młochów
ul. Mazowiecka 5A
tel. (22) 729 90 47
tecza.mlochow@wp.pl

Małe dziecko w wielkiej sieci - cyberprzemocNową przestrzenią w jakiej przyszło funkcjonować nam wszystkim jest cyberprzestrzeń. Nie ma ona określonych granic przestrzennych i czasowych. Jej pozytywnych i negatywnych skutków nie jesteśmy w stanie do końca poznać i do końca zrozumieć. Wielka sieć to doskonałe źródło komunikacji, łatwy dostęp do szerokiej bazy danych i informacji, pozwala na poznanie poglądów innych ludzi i publikację własnych.

Wskazane byłoby jednak krytyczne podejście, a w nim uświadamianie niebezpieczeństwa, jakie niesie ze sobą Internet a więc: kontakt z treściami pornograficznymi, przemocą, nieświadome udostępnianie danych osobowych, nieświadome uczestnictwo w działaniach niezgodnych z prawem to tylko niektóre zagrożenia jakie niesie ze sobą wielka sieć.

Na chwilę chciałabym zatrzymać się na zjawiskiem jakim jest cyberprzemoc. Termin ten oznacza zastosowanie przemocy (nękanie, straszenie, szantażowanie, podszywanie się w sieci pod kogoś wbrew jego woli, publikowanie, rozsyłanie ośmieszających informacji) z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonów komórkowych SMS, MMS, na blogach, czatach, w serwisach społecznościowych, na stronach internetowych. Jest jednym z największych zagrożeń dla dzieci i młodzieży. Powołując się na badania przeprowadzone w 2009 r dla Fundacji „Dzieci Niczyje” dowiadujemy się, że 52% internautów w wieku 12-17 lat przyznaje, iż miało do czynienia z przemocą werbalną. 47% spotkało się z wulgarnym wyzywaniem, a co piaty internauta doświadczył poniżania, ośmieszania i upokarzania (21%) , a 16 % było szantażowanych lub zastraszanych. Zjawiska podszywania się pod swoja osobę potwierdza 29% badanych. Bardzo niepokojącym jest informacja, że 57% (a więc ponad połowa badanych nastolatków) przyznaje, że była przynajmniej raz obiektem zdjęć lub filmów wykonywanych bez ich woli, a 14% respondentów padło ofiarą rozpowszechniania za pomocą Internetu kompromitujących ich materiałów.

Przypadki przemocy w sieci, choć z pozoru wydawać by się mogły niegroźne mają często tragiczny finał. Z innych badań przeprowadzonych w 2007 dla Fundacji „Dzieci Niczyje” wynika, że najbardziej negatywnymi reakcjami towarzyszącymi przypadkom poniżania było: zdenerwowanie - odczuwało je 59 % młodych respondentów, strach 18% i wstyd 13%.

Przeszkodą w przeciwdziałaniu zjawisku cyberbullyingu jest słaba znajomość działania mediów elektronicznych przez dorosłych, trudniejsze do bezpośredniego zaobserwowania działania sprawcy a także bagatelizowanie problemu. Nie oznacza to jednak, że sprawcy przemocy w sieci są bezkarni, ponieważ każda komputerowa aktywność zostawia ślad.

Zaczęły się wakacje, zainteresujmy się tym co robią nasze dzieci w czasie wolnym, czy na pewno spędzają ten czas bezpiecznie.

Krystyna Masłowska

Źródła: A. Andrzejewska, J. Bednarek, Cyberbullying - zjawisko, zagrożenia, profilaktyka, Wyd. Fundacja Pedagogium, Warszawa 2009
 


© Gminne Ognisko Dziecięco-Młodzieżowe "Tęcza"

Projekt i realizacja: 10M