Gminne Ognisko Dziecięco-Młodzieżowe "Tęcza"
ul. Kościelna 2
05-830 Nadarzyn
tel. (22) 739 73 11
ognisko@nadarzyn.pl
Filia: Młochów
ul. Mazowiecka 5A
tel. (22) 729 90 47
tecza.mlochow@wp.pl

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec DzieciMiędzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci

19 listopada przypada Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci. Konwencja o Prawach Dziecka definiuje pojęcie ,,dziecko” jako: każdą istotę ludzką w wieku poniżej osiemnastu lat, chyba że zgodnie z prawem odnoszącym się do dziecka uzyska ono wcześniej pełnoletniość.

Zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka, to właśnie dobro dziecka jest najwyższym celem w traktowaniu człowieka. Ma być ono chronione przed wszelkiego rodzaju przemocą. Dziecko ma takie same prawa, jak każdy człowiek.

Dziecko ma prawo do :

  • ochrony i opieki,
  • życia i rozwoju,
  • tożsamości,
  • swobodnego wyrażania własnych poglądów,
  • swobody myśli, sumienia i wyznania
  • wychowywania w rodzinie.

Dziecko, które przyjdzie na świat, nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować, zaspokajać swoich potrzeb, dlatego potrzebni mu są opiekunowie. Rodzina, jako pierwsza grupa społeczna najmocniej i najsilniej oddziałuje na każdego człowieka. Niestety bardzo często to właśnie w rodzinie dochodzi do przemocy.

W polskim prawie karnym znęcanie się jest przestępstwem określonym w art. 207 Kodeksu Karnego. Z policyjnych statystyk wynika, że w 2017 roku odnotowano 13 515 osób małoletnich (o 708 osób mniej niż w 2016 roku), co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą.  Definicję przemocy w rodzinie  zawarto w Ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i należy rozumieć, jako: jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu psychicznym, a także wywołujące cierpienie i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Źródło: https://glos24.pl/glos24/zapobiegania-przemocy-wobec-dzieci

 

Krystyna Masłowska – Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 


© Gminne Ognisko Dziecięco-Młodzieżowe "Tęcza"

Projekt i realizacja: 10M