Placówka wsparcia dziennego
"Ognisko Tęcza"

ul. Kościelna 2
05-830 Nadarzyn
tel. (22) 739 73 11
ognisko@nadarzyn.pl
Filia: Młochów
ul. Mazowiecka 5A
tel. (22) 729 90 47
tecza.mlochow@wp.pl

W trosce o Twoje dane osoboweUstawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. mówi, iż: „za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.” Do takich informacji zalicza się m.in.: imiona, nazwiska, wiek, adres zamieszkania, PESEL, jak również wygląd charakterystyczny, grupę krwi, iloraz inteligencji czy poglądy polityczne.
Jak podaje GIODO - Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych „Dzieci i młodzież, korzystając z Internetu, zapominają o dbałości o swoje dane osobowe i nierozważnie je udostępniają”. Bez przeszkód podają swoje imiona, nazwiska, datę urodzenia, adres domowy, maile, adres szkoły do której uczęszczają; opisują swoje zainteresowania, zamieszczają zdjęcia i filmiki. Wszystko to może prowadzić do poważnych problemów zarówno w świecie wirtualnym, jak i realnym zagrażając bezpieczeństwu swojemu oraz najbliższych.

W związku z ochroną swoich danych apeluje się do rodziców, by zwracali uwagę dzieciom i młodzieży na następujące aspekty:
1. Nie należy podawać imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu; dziecko powinno posługiwać się Nickiem.
2. Należy zachować szczególną ostrożność podczas publikowania zdjęć i filmików, nigdy nie wolno wysyłać ich nieznajomym, ponieważ nie wiadomo kto i w jaki sposób może je wykorzystać.
3. Gdy dziecko otrzyma niepokojącą wiadomość, nie powinno na nią odpowiadać, powinno powiadomić o tym rodziców lub opiekunów.
4. Dziecko musi wiedzieć, że nigdy nie może mieć pewności z kim rozmawia w sieci, jego rozmówca może nie być tą osobą, za którą się podaje.
5. Dziecko nigdy nie może umawiać się na spotkanie z poznaną osobą w Internecie bez wiedzy, zgody i nadzoru rodziców lub opiekunów.
6. Dziecko musi być świadome, że jego działanie w sieci nie jest anonimowe, bez większych problemów można ustalić adres IP konkretnego komputera.
Pamiętajmy, że zawsze należy chronić swoje dane osobowe, a udostępniać je z wielką rozwagą i wyłącznie te, które są niezbędne w danej sytuacji.

źródło: www.giodo.gov.pl

Magda Piotrkowicz – wychowawca GODM „Tęcza”
 


© Gminne Ognisko Dziecięco-Młodzieżowe "Tęcza"

Projekt i realizacja: 10M